RSS feed

Ved å klikka her, kan du abonnere på dei siste sakene som blir lagt ut under Nyhende.

Været

Nyhende

Publisert 17.10.2014 - 10:30
hovudsak kartutsnitt KonSul beh.jpg

Visste om grunn-risiko

Området der det måndag raste ut i Suldalslågen er eitt av områda som blir utpeikte som potensielt problematiske kva grunnforhold angår. Det framgår i ein rapport kommunen fekk i juni. Likevel gav den samme kommunen grunneigarar i området løyve til å etablera ei fylling på grunnen sin, berre meter frå riksvegen og elva.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 17.10.2014 - 10:28
Vold. Nils B. 07 litt smil nett.jpg

Politisk comeback for Vold

Etter ein svært dramatisk sorti frå lokalpolitikken i 1999, er Nils Bjarne Vold nå tilbake som listetopp for Venstre.

» Les heile saka

Kultur

Publisert 17.10.2014 - 10:01
Tok til takke for aksjon beh.jpg

Tok til takke for aksjonen

Også dette året skipa elevane på Nesflaten til ein aksjon som kasta imponerande av seg.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 17.10.2014 - 10:11
buplikt2.jpg

Regjeringa vil ta vekk konsesjonslova og oppheva buplikta: – Kapitalkreftene vinn, familielandbruket døyr

Leiar i Suldal Bondelag, Lars Arne Bjørkland meiner regjeringas forslag om å ta vekk buplikta på landbrukseigedom vil føra familielandbruket eitt nytt steg nærare stupet.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 15.10.2014 - 10:08
Oversikt nett3.jpg

Vegen er open

Statens vegvesen opna riksveg 13 mellom Suldalsporten og Helganes bru i ettermiddag,

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 15.10.2014 - 09:53
IMG_4526 nett.jpg

Ras i Suldalslågen

Etter å ha levd med etterdønningane av raset på riksveg 13 i ei veke, måtte Suldal forhalda seg til eit nytt ras måndag kveld. Denne gongen var det store mengder jord og leire som raste ut i Suldalslågen og fekk elva til å bukta seg kvit og tjukk ned mot elevutløpet. Blir det ikkje ein langvarig tilstand, vil laksen truleg tåla det, seier fiskeekspert.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 15.10.2014 - 09:36
kabel nett a.jpg

Englandskabelen: Eit steg nærare realisering

Utanlandskonsesjonen er ein viktig milepæl for arbeidet med englandskabelen, seier Statnett.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 15.10.2014 - 09:32
Kommune-vegen vidare beh.jpg

Kommunevegen vidare

Kommunegrensene er i spel, og eitt utslag kan bli at Røldal blir del av Suldal.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 15.10.2014 - 09:30

Bø blir Senterparti-topp

Nominasjonsnemnda i Senterpartiet rår til at Gerd Helen Bø overtar førsteplassen på lista når Torkel Myklebust gir seg.

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 15.10.2014 - 09:26
norsk nett.jpg

Norsk på timeplanen

I suldalsskulen er det nå 54 elevar frå 15 land som har anna morsmål enn norsk. Korleis lærer dei seg det nye språket?

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 10.10.2014 - 15:02
Bilde etter siste spreng fredag.jpg

Riksveg 13 ved Suldalsporten framleis stengt

Reinskingsarbeidet av rasstaden på riksveg 13 mellom Helganes bru og Suldalsporten held fram utover kvelden tysdag. 

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 10.10.2014 - 10:32
Raude skule-tal kopi.jpg

Raude skule-tal

Skatt og finans utgjer eit lite lyspunkt i ei økonomirapportering der vikarbruk er hovudforklaringa på stygge minustal.

 

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 10.10.2014 - 10:29
Nye skisser, nye tal kopi.jpg

Kva blir prisen?

Første prislapp på badeanlegget er klar frå konsulentfirmaet Asplan Viak. 

 

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 10.10.2014 - 10:24
Diskuterer skuleveka kopi.jpg

Diskuterer skuleveka

Er framtida fem eller fire undervisningsdagar for dei yngste elevane i barneskulen? 

 

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 10.10.2014 - 10:18
Cathrine Langfjell Torsvik nett.jpg

Fortel om omsorgssvikten

Ho kjenner så alt for godt konsekvensane av å veksa opp med rus og omsorgssvikt, Cathrine Langfjell Torsvik (24). Nå skal ho snakka med suldalsungdommen på verdsdagen for psykisk helse.

 

» Les heile saka

Kultur

Publisert 10.10.2014 - 10:13
FAR på jakt 002 beh.jpg

Den første jakta

I 1939 var Ingolf Nerheim med på si første dyrejakt i Suldalsheiane som 15-åring. Vel heime skreiv han sirleg ned heile dramatikken, naturinntrykka og korleis livet for jaktlaget arta seg i enkle kår men med det som utan tvil også var luksuriøse innslag for slitne jegarar. Den gong dyrejakt var sjølvsagt som hausten sjølv og matauk, like mykje som atspreiing. Familien fann notata etter Nerheim døydde i 2012, og me gjengir her utdrag frå historia.

 

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 08.10.2014 - 11:00
Oversikt_web.jpg

Rasfare stengjer framleis rv.13 ved Suldalsporten

Riksveg 13 mellom Helganes bru og Suldalsporten forblir stengt heile helga.

Foto: Statens vegvesen

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 08.10.2014 - 10:14
DSC_0138 beh.jpg

I god marknadsform

Helgas Møgedalsmarknad gjekk etter alle kunstens og tradisjonens reglar, og sanneleg blei det også ein aldri så liten uformell norgesrekord i motorsag-kasting. Her er det Martin Jonassen som får kjenna på vekta til saga han trur han snart skal kasta. 

 

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 08.10.2014 - 10:08
Ras ved Suldalsposrten beh.jpg

Ras ved Suldalsporten

Ras stengde på nytt riksveg 13 ved Suldalsvatnet der vegen i går først blei opna og så stengt igjen grunna fare for nye ras.

 

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 08.10.2014 - 10:05
Kan bli ein del av Coop Norge beh.jpg

Kan bli ein del av Coop Norge

Coop Norge ønskjer å kjøpa dei 533 butikkane den svenske Ica Gruppen har i Norge. Kva det vil bety for dei lokale butikkane våre er ikkje kjent per i dag.

 

» Les heile saka

Nyhende

Publisert 08.10.2014 - 09:54
Det gjer nytte beh.jpg

Det gjer nytte

Nå kan du få råd og trening, ikkje medisin og behandling, på den nyopna Frisklivssentralen i Suldal. Det er gratis, og det er for alle.

 

 

» Les heile saka