Forfattar Jon Fosse utanfor Grotten i Oslo, der han bur. Sosiale samankomstar er ikkje noko som gir han mykje, men han skal møte ungdommar i Rinkeby i Stockholm før nobelprisutdelinga. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / NPK

Fosse droppar pressa – men Rinkeby-ungdom får Nobel-prat

Jon Fosse stiller ikkje på pressekonferanse etter nobelprisutdelinga i Stockholm. Men han har sagt ja til å møta ungdom på biblioteket i den berykta Rinkeby.

Bibliotekbesøket er ein tradisjon for dei som får Nobels litteraturpris. Prosjektet «Nobel i Rinkeby och Tensta» vart starta for 35 år sidan av forfattaren Gunilla Lundgren.

Meir enn hundre språk

Utvalde ungdommar frå bydelane Rinkeby og Tensta jobbar kvart år med historia bak Nobelprisen – og dei set seg særleg inn i litteraturprisen. Begge bydelane er kjende for den store andelen av innbyggjarar utan svensk bakgrunn.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det blir snakka meir enn hundre språk i Rinkeby og Tensta, og derfor er ein internasjonal litteraturpris ein stor inspirasjon for oss som jobbar eller bur her, heiter det på nettsida til prosjektet.

Etter besøket sitt på biblioteket i fjor skreiv litteraturprisvinnar Annie Ernaux i gjesteboka: – Tusen takk for at de tok imot meg i Rinkeby, og for at de gav meg høve til å snakka med alle dykk som kjem frå forskjellige land. Eg følte eg kom heim, på rett stad.

– Eg følte eg kom heim, på rett stad, skreiv den franske forfattaren Annie Ernaux i gjesteboka etter besøket sitt i Rinkeby bibliotek i fjor, då ho vart tildelt litteraturprisen. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

– Ingen punktum!

Fem elevar fekk vere til stades ved sjølve kunngjeringa av prisen for i år 5. oktober i Nobelmuseet i Stockholm. Der fekk dei sjå og bla i nokre av bøkene til Jon Fosse, som var lagde ut på eit bord.

– Det er berre eitt punktum, på slutten av kapittelet, noterte ein av dei, niandeklassingen Yadi Mahmoud frå Enbacksskolan i Tensta.

Elevane var klare på at dei skulle invitera Jon Fosse – og han har takka ja, ifølgje det offisielle programmet. Det sjølv om han vil ha minst mogleg offisielt program i samband med utdelinga. Det einaste som elles står på programmet, er nobelforedraget 7. desember.

– Større sosiale samankomstar gir meg inga glede, har Fosse sjølv sagt til VG. Derfor blir det verken pressekonferanse eller intervju på Nobel-dagen.

Ingen vaksne ved bordet

Kanskje vil han likevel setje pris på samtalane med barn og ungdom i Rinkeby-biblioteket. Der får han eit hefte der elevane deler sine tankar om arbeidet hans. Dei skal også vise ei framføring på scena.

– Mange prisvinnarar opplever det som regel som eit høgdepunkt i veka, seier prosjektleiar Anneli Drewsen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Etterpå blir det servering av te og orientalsk godteri medan barna slår av ein prat med Fosse. Då sit dei ved eit eige bord utan andre vaksne til stades. Kanskje kjem teiknsetjinga på dagsordenen.

– Eg kjende forfattaren, visste kven han var, fordi me jobba med nokre ulike forfattarar som kunne få prisen. Eg hadde ikkje lese noko av han før, men eg veit at han er unik ved at han ikkje stoppar før slutten av eit kapittel, seier Yadi Mahmod (14) til nyheitsbyrået Järva.

(©NPK)