Julehelsing frå ordføraren

Førejulstida er ei hektisk tid. Men det er samstundes ei gild tid, ei tid med tradisjonar saman med familie, på arbeid, i skule og barnehage.

Eg vonar og at me tek oss tid til å tenkja over den bodskapen som jula har til oss. For meg har det vorte ein fin tradisjon å få vera med i kyrkja første juledag og lesa juleevangeliet.
I haust har det vore val og me har eit nytt kommunestyre med mange nye som ønskjer å gjera ein innsats for kommunen. Desse 19 treng støtte slik at dei kan gjera eit godt arbeid for kommunen vår.

Me har òg endeleg opna Suldal Bad, opninga vart markert ei heil helg. Dette har me sett fram til. Me har fått eit bad som vil vera til glede for oss som bur her, for hytte-suldølen og for andre gjestar.
Me har det svært godt i Suldal. Men det er òg nokre mørke skyer over oss, det gjeld økonomi, demografiutfordring med fleire eldre og færre unge innbyggjarar.

Klimatoppmøtet som vart avslutta søndag, syner kor vanskeleg det er å verta samde om korleis ein skal nå målet om å halda den globale oppvarminga ned mot 1,5 grader.
Klimaendringane kan òg få konsekvensar for oss med meir ras og flaum.

Takk til kvar og ein av dykk forsamarbeidet, og for den innsatsen de har lagt ned i lokalsamfunnet i året som har gått. Dette er med å gjera at kommunen vår er ein god stad å bu.

Eg ser fram til eit nytt år med nye oppgåver i Suldal.

God jul og godt nytt år til dykk alle!

Gerd Helen Bø

Gerd Helen Bø