Suldalsposten søkjer etter journalist

Suldalsposten er lokalavis for Suldal og har eit opplag på 2.300. Redaksjonen held til på Sand, kommunesenteret i Suldal.

Me søkjer etter journalist i 100 % stilling, fast. Me søkjer deg som:

• Har forståing og teft for nyhende
• Har formidlingsglede
• Har lett for å få det til med folk
• Kan jobba raskt og sjølvstendig
• Har digital kompetanse
• Kan skriva nynorsk

Du må ha førarkort og ha moglegheit til å disponera eigen bil.

Jobben inneber noko kvelds- og helgearbeid.

Me kan tilby deg ein variert kvardag i eit lokalsamfunn som har eit sterkt og godt forhold til avisa si.

Løn etter avtale.

Har du spørsmål om stillinga? Ta gjerne kontakt med:

• Esther Moe, ansvarleg redaktør, tlf. 970 51 122, e-post: esther@suldalsposten.no
• Berit Reinertsen Sandvik, dagleg leiar, tlf. 99385266, e-post: berit@suldalsposten.no

Søknad med CV og referansar sendast på e-post til: berit@suldalsposten.no

Søknadsfrist: 24. september 2021.

Tiltreding så raskt som mogleg.