Ungdomsrådet i Suldal under sist møte.

LEIAR: Hjarteleg velkommen til unge stemmer

Nytt i haustens val var at alle kommunar og fylkeskommunar må oppretta eit ungdomsråd, og det er tydeleg at både dei valde ungdommane og kommuneleiinga aktar å gjera ungdomsrådet lokalt til ein vital og aktuell arena som har reell påverknad i kvardagspolitikken og når dei store linjene skal leggjast for suldalsframtida.

Ungdomsråd i Suldal er på ingen måte noka ny ordning, men rådet har kanskje meir vore noko av ein arrangementskomitè for storarrangementet under Ryfylkedagane enn eit råd for store og små politiske saker.
Nå ser det verkeleg ut til at kommunen og ungdommane har fått ein rigg som vil tilsvara dei vaksnes politiske fora, med sakliste, sekretær og innkalte representantar frå administrasjonen.

Å få på plass fasilitetane og vilkåra for at ungdomsrådet blir eit verkeleg råd, ligg først og fremst på dei vaksne, og rådmannen og hans folk skal ha ros for bra jobb med det. For sterke meiningar og gode refleksjonar og forslag blir fort slag i lause lufta om ikkje dei formelle prosedyrane er på plass.
Men til sjuande og sist er det dei unge sjølve som bestemmer om ungdomsrådet skal vera ein stemme som blir høyrt og som gjer ein forskjell.

Det ser svært lovande ut etter sist møte, der ungdommane sjølve glasklart viste at dei meiner alvor med sitt engasjement. Det er berre til å bli glad i hjartet av for oss vaksne som er glad i politikk og glad i Suldal. For det er lite som gir så uttrykk for tru på demokratiet som at ungdom etter ein lang skuledag samlar seg til møte på kommunehuset. Og for eit suldalssamfunn som stadig strevar med spørsmålet om korleis me skal få fleire til å flytta hit, er utsikta dei unge har, gull verd.

Sjølvsagt kan dei vaksne politikarane pønska ut gulrot-ordningar som tusenlappar i lomma til ungdom som vel Sauda vgs. Men så er spørsmålet; fungerer det? Og kven er nærare til å svara på det enn nettopp ungdomsrådet, som altså uttalte seg breitt om saka sist veke. Forståeleg er det også at ungdommane grip tak i likebehandling med toppvolley-elevane når det gjeld billettprisane til Suldal Bad.
Rettferd er ein sterk og legitim drivar i politikk, og det blir spennande å sjå argumentrekkja ungdomsrådet set opp til styremøtet i Suldal Bad om ei vekes tid.

Uansett korleis dei konkrete sakene fell ut; det er berre å konstatera at det blir vanskeleg å oversjå ungdomsrådets råd når endelege vedtak skal fattast, og politikken blir utan tvil betre med fleire yngre stemmer.

Esther Moe
redaktør