LEIAR: Korleis få Suldal Bad til å flyta?

Når ordførar Gerd Helen Bø i helga la frå seg ordførarkjede og briller og tok opningsstupet i Suldal Bad, var det gått tre år og to månader sidan ho tok første spadestikket på badet.
Den gong låg det år med hard debatt, nervepirrande voteringar og nitid planlegging bak, og etter den regnfulle oktoberdagen i 2016, har det heller ikkje vore fina vêret og flate vegen fram mot eit ferdig Suldal Bad. Forsiktig sagt.

Hausten 2016 var planen å ha badet ferdig i juni 2018, og det er inga overdriving å sitera tittelen i ei av dei tallause sakene avisa har trykt om forseinkingar, konfliktar, plunder og heft undervegs: Problema for Suldal Bad har framstått som botnlause.
Så det er ikkje rart at byggherren, Suldal kommune, karakteriserer helgas opning som etterlengta. At bygget er svært vakkert og at det ligg perfekt til, har lenge vore klart.

Og når dørene opnar, svarar innsida til forventingane. Suldal Bad er rett og slett lekkert; ein nydeleg og variert boltreplass for dei som søkjer spenning og trening og ein oase for kropp og sjel for den som berre vil ha varme, velvære og utsikt.
Eit storprosjekt som dette vil alltid hausta debatt, om bygget er dyrt, veit alle at den store spenninga knyter seg til om drifta kan bera seg.

Attraktiviteten og kvaliteten på anlegget er eit viktig og kraftfullt potensiale, men skal det bera seg, må badegjestane komma og betala seg inn.
Kommunen og Suldal Bad-sjef Bonolo Ramphomane-Aandahl har valt å gå høgt ut på badebanen og erklæra at ambisjonen er å bli det best besøkte badet i fylket.
Det er eit hårete mål som kanskje først og fremst fungerer som ein mental boost for dei som nå har hengt hardt i stroppen for å kunna slå opp dørene med stil midt i adventstida.

Når berre eit par handfullar med suldøler stod ringside mens ordføraren stupte i det laurdag, kan det handla om at mange andre har tenkt at det sikkert var stappfullt, med det resultat at det blei veldig romsleg.

Konkurranseinstinkt høyrer sjølvsagt heime i eit badeanlegg, men det viktigaste framover må vera å vekkja kvardagsbadelysta i heile Suldal og blant alle suldøler, anten det er oss fastbuande, hytteeigarane eller dei som kjem til slekt og vener her.

For visst kan suldølen flyta i badet, men det er også oss badet skal flyta på.

Esther Moe, redaktør