Vanvik er ein av dei små skulane som Suldal til slutt kunne opna heilt denne veka. Men vegen dit var langt frå beint fram. Her frå ein tidlegare anledning. Foto: Ingvild Hovind

LEIAR: Respektlaus skule-behandling

Suldal er på mange måtar ein kommune litt i særklasse. Anten ein vel å fordjupa seg i kommuneøkonomien, eller ein kikkar på flatemål og avstandar, så skil me oss ut.
Eitt av særtrekkja, er grende-strukturen med sine små skular, som enkelte stader er så små at det sikkert er vanskeleg å ta innover seg for dei som styrer og steller med dette feltet over oss.

Vanvik skule tel åtte elevar dette året, og har dermed eit totalt elevtal som i ein by berre er ein brøkdel av ein klasse.
Den desentraliserte skulestrukturen i Suldal er eit tema som frå tid til annan dukkar opp på det politiske bordet som ei gloheit potet og med god grunn. Det finst sterke argument både for og mot å halda på dagens småskular. Ein treng ikkje akkurat vera pedagog-utdanna for å forstå at ein skule med åtte elevar totalt, eller ein ungdomsskule med eit elevtal som knapt fyller ein romsleg sofa, representerer utfordringar. Både sosialt og pedagogisk.
Den debatten bør politikarane i Suldal halda fram med og kunna ta, utan å ta til tårene.

Men her og nå skal den debatten få liggja. For faktum er at det slik er skulekvardagen i Suldal er nå, det var det leiinga hadde å forhalda seg til når denne vekas gjenopning av skuledørene skulle skje.
Det blei ikkje akkurat rett fram for oppvekstsjefen og mannskapet hennar.
I oppkøyringa mot gjen-opninga måndag, har dei ideleg prøvd å få ei dispensasjonsordning for dei minste skulane. Både for å hindra at lærarar skulle bli ståande med dobbelt undervisningsopplegg med ein flokk på skulen og ein flokk heime, og fordi oppvekstsjefen og smittevernlegen vurderer at det smittevernfagleg er trygt.
Svaret ovanfrå har vore nei og atter nei. Heilt til fredag ettermiddag, ti minutt før dagen er slutt og altså siste arbeidsdag før opning.
Då kom det grønt lys. Og dermed var det for dei lokalt ansvarlege å leggja kabalar på nytt.

Det framstår som komplett respektlaust overfor eit skuleverk som verkeleg har fått køyrt seg dei siste vekene. Ein skulle tru at sentrale styresmakter har hatt plenty av tid til å kunna ta stilling til problemstillingar som den i Suldal, og som Suldal på ingen måte er heilt åleine om. Og ein må kunna forventa at det går an å gi avklaringer i god nok tid til at kommunane kan få lagt premissene for eit arbeid som er krevjande nok som det er, om ein ikkje også skal leva med u-svingar frå høgare makter i tolvte time.

Esther Moe
Redaktør