LESARBREV: – Best med demens-avdeling på Suldalsosen, skriv Soffe

Etter å ha lese alle innlegg i Suldalsposten, las eg med interesse innlegget frå Ap-gruppa.
Eg tenkjer og at dette er ei god løysing, men eg trur fortsatt at det vil være best med dement-avdeling på Suldalsosen, PLUSS at her er ei avdeling for dei eldre som ikkje kan eller greier å bu heime lenger, men som ikkje er kvalifiserte for sjukeheimen.
Og med tanke på det som Bjarne Bråtveit skreiv i sitt leserbrev, at det blir ein stor auke i talet på pleietrengande, vil kommunen ha behov for fleire senger i framtida.
Eg tenkjer så at dei demente som treng mest pleie og omsorg, bør ha sin plass på sjukeheimen på Sand, eksempelvis ved sida av den alderspsykiatriske-avdelinga og at somatisk avdeling, med Lindrande avdeling og Øyeblikkeleg hjelp-seng, òg blir på Sand.

Med venleg helsing
Ingfrid T. Soffe

Ingfrid T. Soffe