Ap har vore ute med kritikk mot styringa av Suldal. – Etterpåklokskap, meiner Venstre. Illustrasjon: Skjermdump frå avisa.

LESARBREV: Etterpåklokskap

Har lese i Suldalsposten dei innlegg som no har gått mellom Ap og Sp, der begge sjølvsagt meiner dei har rett. Kva er rett og gale?

Denne situasjonen trudde me aldri skulle skje i Suldal, uansett kva planar ein har i skuffer og skåp. Då å sitja i førarstolen som ordførar og rådmann, er posisjonar som brått endra seg. Og kva har dei gjort? Stått fram som leiarar skal, tryggja oss innbyggjerar og drifta kommunen i uroleg farvatn.

Eg vonar ein no kan ha ei tverrpolitisk evaluering, der alle parti er med, om kva som har skjedd - for å tenkja framover, i staden for å driva med etterpåklokskap,- som diverre ein no legg opp til.

Suldal Venstre
v/Dag Fisketjøn

Dag Fisketjøn, styreleiar i Suldal Venstre