Foto: Colourbox

LESARBREV: Framtidas eldreomsorg

Dette lesarbrevet er ved ein feil blitt liggjande i redaksjonen, det orsakar me og publiserer det nå.
Redaktøren


Vedtaket i kommunestyret om fram-tidas eldreomsorg vart eg svært glad for. Så eg framhevar dei som gledde meg mest. Det omfattar dei fleste, som gjorde at eg tykkjer at denne delen av planen er godt gjennomtenkt. Sjølv om dei fleste som les Suldalsposten, veit innhaldet av planen som fekk fleirtal, så repeterer eg den:

1. Vidareføring av drifta av Vinjarheim bu- og omsorgssenter.
2. Inntaksstoppen skal då opphevast.
3. Den skal rehabiliterast for om lag 50 millionar. (Godt sparetiltak mot beløpet som før var føreslått)
4. Det skal vera kjøkken, både på sjukeheimen og Vinjarheim. (Dette er viktig for trivselen.)
5. Suldal sjukeheim fortset å vera den einaste institusjonen som har ansvar for alvorleg sjuke pasientar.
6. Demente personar skal ikkje skil- ja lag med dei som er klåre i hovudet. 7. Det fortset å vera tilbod om middagsservering til heimeverande eldre.

Og så har eg eit langt PS her:
Eg håpar inderleg at rehabilitering av Vinjarheim ikkje vil omfatta den gamle stova. Historia og mange av minnene sit i veggene her, som for eksempel feiring av fødselsdagar til beburarane og minne om desse begivenhetene. Besøk av song- og musikkkrefter, kristne møte, vitjing av presten, høgtlesing av kjende gamle romanar og framføring av ”løgne” sketsjar, med meir. Eg trur at mange eldre ikkje vil ha ei topp moderne stove. Rett utanfor stova er det ein toetasjers vedomn, slike som me hadde i våre barndoms dagar. Eg håpar at også den får vera ein del av interiøret på Vinjarheim fortsatt.

Helsing
Asbjørg Tjeltveit

Asbjørg Tjeltveit