Bonolo Ramphomane-Aandahl ved Suldal Bad svarar på opningstids-kritikken.

LESARBREV: Kjære badegjester og turistar ved Suldal Bad

Det er første gong me har ope i vinterferien, og me har hatt fokus på halde ope til eit «afterski»-konsept sidan vinteren nå endeleg kom til Suldal. Samtidig ville me utnytta moglegheita til ein del vedlikehaldsarbeid mellom klkoka 0600-1400 på dagtid.

Suldal Bad er eit høgteknologisk bygg som er krevjande, men som har blitt tatt imot på ein fantastisk måte av utruleg mange badegjester på kort tid. Nå, etter tolv veker, er me snart nære det som egentlig var målsettinga om 20.000 besøkande for eitt år!

Suldal bad har lenge hatt eit stort fokus på at badet skal vera flott, og til det krevst vedlikehald utover normal drift med skule, barnehagar, fysio og folkehelse på dagtid. Av den enkle grunn kan me ikkje halde ope «heile tida» men har derfor sett av tid til arbeid med vedlikehald.

Me på Suldal Bad er enige i at det hadde vore flott med endå lengre opningstider. Derimot har me denne gongen måtte la opningstidene bli slik i vinterferien. Me er glade for gode innspel og takkar for det! Alle innspel, både langs bassengkanten frå turistar,suldøler og frå media tek me alltid med oss til vidare drift. Slik kan me kanskje «treffa» godt i mange feriar framover.

Sand-Suldal og næring er levande på dagtid, og me ønskjer å vera eit tilbod for turister etter ein heil dag med aktiviteter på heia eller etter ein handletur i sentrum. Me har hatt mange nøgde gjester som sett stor pris på handel i sentrum og aktiviteter elles rundt i Suldal. Kombinasjonen kan me seia har vore eit godt treff då besøkstala for ferien har vore positive og utruleg mange flotte tilbakemeldingar frå plaskande gjester.

Suldal bad takkar for nettopp di tilbakemelding og ønsker alle fortsatt god vinterferie! Me har fortsatt ope både i dag og laurdag.

Med venleg helsing
Bonolo Ramphomane-Aandahl
Avdelingsleiar Suldal Bad

Bonolo Ramphomane-Aandahl