LESARBREV: Kva er ein kjernefamilie?

Eg stussar over Suldal Bad sitt familiebillett-tilbod i helga. Nå i førekant annonserer badet på Facebook om jubileumshelg, og i samband med den årlege Statkraftcupen i Suldalshallen, eit billett-tilbod til kjernefamilien.

Men kven går under denne kategorien?

Eg var innom Suldal Bad sist veke. Då hadde eg med meg to barn og den eldste guten min på 17 år (som går som vaksen sjølv om han ikkje er det). Me var fire stykk. Eg fekk først tilbod om familiebillett frå ho som ekspederte meg, men fekk deretter beskjed frå ein annan som jobbar der, om at eg måtte betala full pris på billetten. Det blei blant anna nemnt at alle måtte bu på same adresse. Prisen enda på nesten 100,- meir. Greitt nok. Ei grense må det vera for alt.

Er det sånn at denne kjernefamilien må bestå av mor, far og to barn?

Då er det bare synd for meg, eller andre som er åleinemor/-far og som fell utanfor kategorien for å oppnå slike rabattar.

Med mine fire gutar i alderen 10, 13, 15 og 17 år, og med ei inntekt, kunne eg så sårt trengt det.

Mvh Annette Gregersen

Annette Gregersen