LESARBREV: Takk for støtta!

Eg ynskjer å takke alle som støtta opp om sko-innsamlinga til born i Moria! Frå Suldal vart det sendt 56 par (måtte stoppe der fordi målet på landsbasis var nådd). Hjarteleg takk til Skohjørna som kom med seks par splitter nye, flotte sko! Tusen hjarteleg takk til Suldal Transport for velviljen og servicen! Dei frakta skoa til Oslo og henta også ni søppelsekker med sko frå Haugesund.

1. april stod 7500 par barnesko innsamla frå heile landet utstilte på ei strand på Ulvøya! Grunna Corona-situasjonen vart det ei annleis markering enn det som var planlagt, men over 100 000 menneske følgde markeringa på nettet som ein demonstrasjon med kravet "Evakuer barnefamilier fra Moria nå!". Dette vart lagt merke til også utanfor Norge, sjølv om det dessverre ikkje har fått mykje merksemd i media.

Me er svært mange som bryr oss, og me håpar at politikarane våre snart gjer noko meir for å hjelpe i denne enorme krisa!

Tusen takk for støtta!

Med venleg helsing
Else Kristin Hilde Krogh

Else Kristin Hilde Krogh