Kvilldal kraftstasjon Arkivfoto: Esther Moe

LESARBREV: Verdiane skal behaldast der dei skapast

Kraftkommunane jublar over at Regjeringa no har avgjort at verdiane frå vasskrafta framleis skal gå tilbake til der dei skapast. For Høgre er det viktig at lokalsamfunnet får igjen for å stille naturressursane sine til disposisjon.

Når Regjeringa skrotar kraftskatteutvalet sitt framlegg om at vasskraftmilliardane heller bør gå til staten, så legg dei til rette for at den gode utviklinga i vasskrafta held fram i distrikta. For Høgre har det vore viktigast å lytte til kommunane og næringa. Kraftinntekter utgjer ei viktig inntektskjelde for mange kommunar. Vi har fått tydelege tilbakemeldingar frå både kommunane og næringa om at dei ikkje ønskja ei endring. Dei som er tettast på produksjonen av vasskrafta er også dei det er verdt å lytte ekstra til. Utvalet leverte eit framlegg det var lite oppslutning rundt, og det har vi tatt på alvor.

Ved at kommunane sjølv for behalda inntekta, så vil det framleis lønne seg for kommunane å legge til rette for næringsutvikling. Vi ønskjer å auke produksjonen av fornybar energi frå vasskrafta i Noreg. Dette er ein verdifull ressurs som vi må ta godt vare på.

Vasskrafta har vore ein berebjelke for utbygging av industri og velstand i norske byar og bygder i over 100 år. Med Høgre i regjering trygger vi at denne utviklinga held fram. Rein, norsk vasskraft skal halde fram å bygge by og bygd i mange år framover.

Linda Hofstad Helleland, Distrikts- og digitaliseringsminister (H) og Sverre Underbakke, gruppeleiar Suldal Høgre