Fyringsved skal vera tørr. Ulike treslag tørkar ulikt, viser eit forsøk ved Nibio. Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene / NTB / NPK

Det mest lett-tørka vedslaget er kåra på vitskapeleg vis

Vedekspertar ved Nibio har testa dei sju vanlegaste treslaga for å finna ut kor lang tid ved må tørka – og kva tre som tørkar fortast.

– For å utnytta energien i veden, er det viktig at den er tørr. Veden bør ha under 20 prosent fukt. Er veden for våt, gir det ufullstendig forbrenning og utslepp av sotpartiklar, forklarar senioringeniør Eirik Nordhagen ved Nibio.

Ospa heng litt etter

Saman med Simen Gjølsjø har han gjennomført eit tørkeforsøk der kubbar i ulik storleik av gran, furu, bjørk, osp, gråor, svartor og selje vart lagt til tørk utanfor laboratoria til Nibio på Ås.

Artikkelen held fram under annonsen.

Veden vart kløyvd i fire ulike storleikar: heile stammar, og halve, kvarte og åttandedels kubbar. Alle kubbane var 30 centimeter lange og 3–15 centimeter breie.

Ved tørkar best i mars, april og mai. Vedekspertane følgde tørkinga veke for veke, og veging viste at veden var tørr nok til å fyra med først i starten av juni. Men ospa hang litt etter. Det er kjent at osp tørkar sakte utan at forskarane heilt kjenner årsaka til dette.

Krev finkløyving

– Ospa tørkar seint. Skal ein få tørr osp på ein sesong, må veden vera finkløyvd, i små kubbar, seier Nordhagen.

Dei minste vedkubbane (1/8 vedskier) tørka raskast. Borken på treet påverka også tørkinga. Bjørkenever er nokså tett, og det gjer at dei heile bjørkekubbane berre tørka opp i enden.

Gran er det treslaget som blir absolutt tørrast. Furuveden tørkar også godt, men tek til seg fukt og blir våtare utover hausten.

(©NPK)