Ras i Breivika Foto: lesarbilde

Endå eit ras på riksveg 13 i Suldal, vegen er stengt

SISTE kl. 16.30: Vegen er nå stengt

Vegtrafikksentralen melder om at vegen nå er stengd. Geologar er på veg for å vurdera fjellsida, og vegen vil ikkje bli opna før det er gjort.

Nå i 15-tida, torsdag, melder fleire trafikantar om eit stort ras i Breivika på riksveg 13 mellom Erfjord og Lovraeid.

Vegtrafikksentralen har ikkje noko meir informasjon enn at entreprenør er på veg og at trafikken går forbi staden.

Det er ikkje lenger sidan enn i februar at det gjekk eit stort ras på same strekket.

Breivika Foto: lesarbilde
Ras i Breivika Foto: lesarbilde