Njål Håranes Eide, Endre Hansen og Lars Tveit Lavalette fekk prøva seg innan ulike disiplinar. Her var det forskaling som sto for tur. Foto: Arne

Handfast studievegleiing

Sauda vidaregåande skule avdeling Sand fekk torsdag besøk av 29 nysgjerrige tiandeklassingar frå Suldal, Sauda og Hjelmeland.

Denne saka stod på trykk 19. november 2011

Njål Håranes Eide og Lars Tveit Lavalette frå Suldal vurderer sterkt å byrja på bygg- og anleggsfag i den vidare utdanning si. Dei syntest dagen så var interessant og til hjelp med å treffa valet sitt.

Kjekt å sjå

– Det er kjekt å sjå kva skulen held på med, seier Njål Håranes Eide. Kameraten Lars Tveit Lavalette gjekk endå lenger.

– Eg har fått meir og meir lyst til å byrja her, berre i løpet av denne dagen.

Dei fekk òg brakt på det reine at det i Suldal er stort behov for tømrarar, då dei i ein pause diskuterte ulike yrkesmuligheiter med Hadle Eide Bakka, faglærar i byggfag.

I løpet av dagen fekk elvane frå Suldal, Sauda og Hjelmeland prøva seg som røyrleggjar, tømrar og anleggsmaskinførar, alt under vegleiing av fagpersonar, både frå skulen og medlemsbedriftene i Rytopp på Sand.

Darius Grubinskas, Vetle Hansen og Mimmi Rose Årtun frå Sauda bygde modell av eit reisverk, ei småskala innføring i tømraryrket. Foto: Arne

Måtte ta grep

Sauda vidaregåande skule har sett at søknaden til byggfag har gått nedover dei siste åra og i vår var det berre tre elevar som valde linja Vg2 byggteknikk, og andre linjer innan bygg- og anleggsfag har òg hatt sviktande søkjartal.

Tida var inne for skulen, Rytopp, som følgjer opp lærlingar i Ryfylke, og samarbeidsbedriftene å ta grep. Resultatet vart denne byggdagen, der elevane fekk prøva seg på handfaste oppgåver.

Håpet nå er at dagen skal freista fleire elevar til å byrja på fagutdanninga skulen tilbyr, og at elevane vel rett på første forsøk