Teikninga «Ikkje ta båten vår» la Karen Hiim Benninghoff ut på Facebook torsdag. Sidan då har mange lagt den som ramme på eige profilbilde. Foto: Karen Himm Benninghoff/Strekaren

«Ikkje ta båten vår!» tar av på Facebook

Mange fjesbok-brukarar har lagt på teikninga ”Ikkje ta båten vår!” som ramme på profilbilde sitt. Strekaren, Karen Hiim Benninghoff, er den som har laga aksjonsbildet som nå tar av.

Torsdag kveld sette ho ramma på eige profilbilde. Sidan då har mange med hjarte for hurtigbåten følgd etter.

Korleis protestera?

– Nå må me protestera, men korleis og kva kan eg gjera?, tenkte ho. Benninghoff tok til pennen for å demonstrera og for å seia frå med meir enn innestemme.

– Eg sat og teikna båtbilde til avisa og kom så på at sjølve båten kunne bli ei ramme med eit slagord på. Og pigede så gjekk det. Ho ler av eiga oppdaging på Facebook kor lett det var.

– Eg la ramma på mitt eige profilbilde og plutseleg spreidde det seg.

Torsdag la Karen Hiim Benninghoff ut ramma med hurtigbåten «Ikkje ta båten vår!» på eigen profil på Facebook. Det tok ikkje lange tida før mange heiv seg på. Foto: Privat

Ho anar ikkje kor mange som har nytta seg av protestbildet og som har lagt det på eigen profil, men at den på kort tid har slått an, det ser ho.

– Denne saka opptar meg, og dette er min måte å seia kva eg meiner. Benninghoff er glad for å ha laga noko som viser igjen og som engasjerer mange andre.

– Dette er nå ein start og mitt bidrag. Ho håpar også at mange politikarar får bodskapet med seg.

Les også
Hurtigbåtane er ein del av Ryfylke si sjel!
Les også
Vi er et tålmodig folkeslag, men nok er nok!
Les også
Suldal står i fare for å mista hurtigbåten frå alle kaiar så nær som Hebnes frå 2023
Les også
Om hurtigbåten: – Blir nøydde til å ta nokre kutt, men prøver å skjerma det mest sårbare