N/A: N/A Foto: N/A

Korona-smitte påvist i Suldal

Ein person har testa positivt på koronavirus i Suldal.

Testa ved Suldal legekontor

Fredag mottok kommuneoverlegen i Suldal informasjon frå laboratoriet i Stavanger universitetssjukehus om at ein person har testa positivt. Kommuneoverlege Harald Bjarne Hellesen og rådmann Øyvind Valen skriv i ei pressemelding at vedkommande hadde symptom på sjukdommen og blei derfor testa ved Suldal legekontor. Personen er for øvrig i relativt god form og oppheld seg nå heime og er isolert.

Truleg smitta på reise

Suldal kommune sitt smittesporingsteam starta umiddelbart med å få oversikt over kva kontaktar den smitta har hatt. Funna tyder på at det er eit fåtal personar som kan ha blitt smitta og at det er kontroll på kontaktmønsteret til den smitta. Vedkommande har vore på reise, og kommunen trur det er lite sannsynleg at det er smitte frå personar i kommunen som er årsaka til at vedkommande blei smitta.

Den smitta og nærkontaktar i karantene

Kommunen har tatt kontakt med personar som kan ha blitt smitta. Nærkontaktane er nå i karantene og har blitt testa for koronavirus. Det blir nå jobba med å få avklart om nærkontaktane også er blitt smitta.

Ikkje ta ferie frå smittevernreglane

Med bakgrunn i dette vil Suldal kommune nytta høvet til å minna folk om kor viktig det er at alle bidrar til å unngå smittespreiing. Me må fortsatt halda avstand, minst ein meter, og vaska hendene. Alle med akutt luftvegsinfeksjon skal holde seg heime til dei er symptonfri, oppmodar kommunen.