Daniel Danczek arbeider med å fornya Bekkjatorget i Sand sentrum.

Nå er arbeidet på Bekkjatorget starta

Mykje av asfalten er fjerna, og tre karer frå Undheim maskin er i full gang med anleggsarbeidet.

Oppgraderinga skal vera ferdig 1. juli, og planen er då at hurtigbåten skal leggja til her.

Mykje asfalt

Denne veka starta arbeidet, og Daniel Danczek i gravemaskinen er godt nøgd med framgangen. Forutan ein kabel som uventa dukka opp, har arbeidet gått etter planen.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Men enkelte stader ligg det veldig mykje asfalt, opptil 20 centimeter. Så tjukt lag med asfalt har eg aldri sett før, kjem det frå den blide polakken. Han fortel at arbeidslaget, alle tre frå Polen, jobbar tolv timars dag frå måndag til torsdag, før dei reiser heim til langhelg på Bryne.

– Det er nydeleg utsikt her, eg trivst godt! slår han fast om sin nye arbeidskvardag på Sand, med bustadadresse Ryfylke Fjordhotel. Her reknar han med å vera dei neste fire månadane.

Nye Bekkjatorget med rundkøyring for bussen og to tilrettelagde parkeringsplassar.

Buss, båt og venterom

Oppgraderinga til rundt 16 millionar kroner, skal innehalda både anløp for hurtigbåt og snuplass for bussen. Det blir også ein gangveg med varmekablar i, bort til Verven. Der skal båten leggja til dei dagane det bles for mykje til at den kan leggja til ved Bekkjatorget.

Slik ser Omega Areal føre seg Nye Bekkjatorget innan utgangen av juni.