Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi, gjekk nyleg gjennom nettstaden «Ny i Norge»» med dei ukrainske flyktningane Ksenia Chelpan og Vitalia Sirenko. Foto: IMDi

«Ny i Norge» skal hjelpe ferskingar

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet IMDi) har samla informasjon frå styresmaktene som kan hjelpe flyktningar og andre som nyleg har kome hit på nettstaden «Ny i Norge».

- Dei ferske skal finne det dei treng raskare, forstå det dei finn og få gjort det dei skal, seier drektør i IMDi Libe Rieber-Mohn. Det har lenge vore behov for ein samla og heilskapleg informasjon til dei som nyleg har kome til landet, legg ho til.

God og korrekt informasjon

Rieber-Mohn meiner kvar enkelt vil ha nytte av at dei får god og korrekt informasjon frå det offentlege.

Artikkelen held fram under annonsen.

Nettstaden "Ny i Norge" rettar seg i dag mot fordrivne frå Ukraina, men vil i tida som kjem også utvide informasjonen til å gjelde andre flyktningar og grupper av nykomarar. IMDi står som eigar av nettstaden, som blir laga i samarbeid med andre offentlege aktørar.

Nettsida har vore aktiv i eit halvt år, og bruken har vore jamt stigande, heiter det i ei pressemelding frå IMDi.

(©NPK)