Dugnadsgjengen fekk utdelt ballongar som dei skulle plassere på dei plassane dei likte best i sentrum. Foto: Bente Romsbotn

Spenstige idear for Sand sentrum

Pub på ferjelemmen, glastak over gata og parkering på taket til meieriet var nokre av tankane som blei lufta på idedugnaden om Sand sentrum laurdag.

Denne saka stod på trykk 15. november 2006

Folk møtte talrike opp på kommunehuset laurdag for å vera med på idedugnad om korleis dei vil at Sand sentrum skal sjå ut framover.

Ut på tur med ballongar

Arrangørane hadde laga i stand 6 ulike grupper dei 24 frammøtte kunne melda seg på. Vegard Vanvik haldt ei kort innleiing før tettstadutviklar Jon Låte tok ordet. Han synte bilete frå Norheimsund, der dei har fått eit flott og innbydande sentrum. Låte meinte at Sand sentrum har eit godt utgangspunkt, og at der mykje som kan gjerast med foholdsvis enkle grep. Forsamlinga delte seg i grupper og gjorde ei vandring gjennom Sand sentrum. Dei blei utstyrt med orange ballongar som dei skulle plassera på den staden dei lika best i sentrum. Langs sjølinja hang der mange ballongar etter kort tid, ikkje minst ved badestranda. Etter å ha sett på sentrum med eit kritisk blikk, noterte dei seg nye idear og gode løysingar. Etter matøkta samla gruppene seg og samanfatta tankar, idear og løysingar slik at kvar gruppe kunne presentera sine løysingar.

Mange hadde sett av laurdagen til idedugnad, og fleire kreative idear kom for ein dag. I forgrunnen tettstadutviklar Jon Låte og Vegard Vanvik. Foto: Bente Romsbotn

Her er somme av ideane

Kloakkproblematikken må ordnas opp i langs sjøen. Generelt betre skilting heile Sand og alle innfallsportar, like skilt og gjennomført stil på rekkverk. Strandpromenade frå Neset langs sjøen opp til fossen, ”blå promenade” frå Neset til øvre Høse (blå lys i bakken). Symjebasseng, vinmonopol, løysa parkeringsproblematikken i sentrum. Kaianlegg på Eide – vinterlagringsplass for Brødrene, samt avlastningsplass for båtplassar. Leiligheter i sentrum (over banken, 3 etg på det gamla hotellet: eldreleiligheter m/takterrasse)

Neset og Nordenden

Ny molo med innløpet snudd andre vegen ved badestranda. Gassgrill v/badestranda, stupebrett, kunstverk, utvida området mot nord (skoging etc). Servicebygg m/toalett og servering (i lag med museumet). Tilretteleggje for bubilar og kunstnarsenter (Rasmussensjøhuset)

Gata og torget

Gågate, pullertar for å hindra parkering langs gata, gatekjøkken, møteplass, internettkafe (kulturhuset) ,lydsøyle m/informasjon om Sand, infosøyler om bygningar, stader, aktiviteter for ungar i sentrum (badeplass, leikeplass), Uteservering, torghandel og bondens marked.

Båthamna opp mot fossen

Fleir gjesteplassar, utbetre kai mot aust (langs elva), Fossheim (mini vassdragsmuseum, utstilling, kafe, servicebygg), Grillplassar frå båthamna og opp mot fossen og laurdagskafe i båthamna.

Berjekrossen og ned til Garaneset

Betre skilting om kva ein kan oppleva på Sand, Beplantning langs vegen for å skjula industriområde, få opp boksar til hundeskit og eit festival/messeområde.

Når ferja forsvinn

Ellers blei det òg oppfordra til å sjå muligheiter, ikkje berre problem med at ferja forsvinn (brygger, parkering osv..). Vegard Vanvik var svært nøgd over å få så mange innspel. Mykje er rimeleg å gjennomføra, og kan gjerast på kort sikt, mens andre ting må planleggast over tid. I budsjettet er det sett av midlar til dette formålet for 2007/08. Det vil bli nytt opent møte i januar, der planane vidare vil bli presenterte, og Vanvik håpar at arbeidet med utbetring av sentrum kan ta til allereie våren 2007.