Steinsprang på rv.13 ved Røynevarden

Steinen som i går kveld kom ned ved Røynevarden på riksveg 13 mellom Nesflaten og Suldalsosen, var stor som ein vaskemaskin.

Vegen vart rydda i natt og er nå heilt open for fri ferdsel.

Rydda i natt

Den store steinen som blei meldt inn ved 21-tida i går kveld, resulterte ikkje i stengt veg, men det var berre passasje for personbilar. Entreprenøren hadde lang reiseveg. Då Suldalsposten snakka med Vegtrafikksentralen rundt klokka 23 i går kveld, opplyste operatøren at entreprenøren framleis var ein halv time unna rasstaden.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det var då uklart om arbeidet med å fjerna steinen på strekninga, som for tida er nattestengt grunna tunnelarbeid, ville begynna i natt. Men det er altså gjort, og nå er vegen heilt open.