Ras stenger riksveg 13 ved Breivika, mellom Erfjord og Lovraeid. Foto: Lesarbilde

Stort ras stenger riksveg 13

Dette synet møtte trafikantar på riksveg 13 ved Breikvika, mellom Erfjord og Lovraeid, like før klokka 7.30 i dag.

Entreprenør er nå på staden og det er usikkert når vegen kan opnast igjen.

Skulebussen måtte snu

Peer Einar Klungtveit i Statens vegvesen fortel at eit reinskelag er på veg, og ein er i ferd med å skilta omkøyring via Gullingen og Jøsenfjorden.

Skulebussen kom til rasstaden som nummer to, og elevane til ungdomsskulen på Sand kom seg ikkje dit i dag.

Presisering: Avisa får opplyst at det er fleire bussar som fraktar ungdomsskule-elevar til Sand, og det var ein av desse bussane som kom som nummer to til rasstaden.

Ras på riksveg13 i Breivika Foto: Lesarbilde