Suldal Bad: N/A Foto: Marta-Brit Lunde

Suldal Bad: Tappar i vatn neste veke og førebur seg på opning

Utebetringsarbeidet i badeanlegget nærmar seg slutten. Og får landets badeanlegg grønt lys frå staten, blir det opning før sommaren.

Det var i formannskapet i starten på mai dei folkevalde vart informerte om at kommunen opplevde at utbetringsarbeidet vart utført for hardhendt. Utbyggingssjef Lauritz Lauritzen sa då at arbeidet var stoppa med krav om ein arbeidsplan.

Hardhendt

Lauritzen opplyser til avisa tysdag denne veka at det først og fremst var den vel hardhendte utføringa, på fliser som skulle bytast ut, i terapibassenget som gjorde at dei sette foten ned.

– I dette bassenget er det framleis ein liten lekkasje og me mistenkjer at det er ein skade på membranen, seier han, og legg til at ein er uroleg for kva klorvatn, på lang sikt, kan gjera av skade på betongen og armeringa.

– Me har ikkje komme til endes med denne saka, seier Lauritzen som er i tvil om terapibassenget blir fylt med vatn nå.

Bytte av fuger

I hovudbassenget og barnebassenget er store delar av mjukfugene, det vil seia fugene i overgang golv - vegg, vegg - vegg og i hjørne, bytta ut. Om lag 70 prosent av mjukfugene er skifta ut i hovudbassenget. Då desse fugene vart lagde første gongen, var byggherren kritisk til at støv og skit ikkje vart fjerna før fugelegginga.

– Slike fuger skal halda i åtte til ti år før dei må skiftast ut.

At mjukfugene alt nå fleire stader har slept taket, meiner han er bevis på byggherrens påstand om slett handverk.

Same handverkar-stil

På spørsmål om utføringa nå ser ut til å vera av ein betre kvalitet, er inntrykket til Lauritzen at entreprenøren held på i same stil som tidlegare. At handverkarane som den siste tida har vore i anlegget snakkar lite eller ingenting norsk, gjer det ikkje lettare.

Tilsette frå Prosjektil, kommunens prosjektleiar, og Suldal Bad har følgt med på utbetringsarbeidet som har blitt gjort dei siste vekene.

Planen er at i neste veke vil ein starta å fylla hovudbassenget og barnebassenget med vatn og setja i drift. Lauritzen opp- lyser at ein då vil vera i posisjon når det gjeld gjenopningstidspunktet Helsedirektoratet har lagt fram.

Artikkelen held fram under annonsen.

Planlegg opning

Helsedirektoratet har laga ein trinnvis plan for ei gjenopning av samfunnet i mars. Opning av badeland og symjehal-lar er skissert under siste trinn, trinn fire, som er datosett frå 19. juni eller seinare. Direktoratet skriv at det er spesielle smittevernfaglege utfordringar som gjer det naudsynt for ei utsetjing av opning til det er betre utgreia. Bruk av garderobar og dusjar er det som utgjer ein risiko. Dagleg leiar i Suldal Bad, Bonolo Ramphomane-Aandahl, seier til avisa at planen er å opna badeanlegget før sommaren, då sjølvsagt etter pålagde smittervernkrav og rutinar frå direktoratet.