I dag er det fri ferdsel på riksveg 13 ved Lovraeid