Eventyrlystne 24 år gamle Georg Nese frå Erøy har vore på ein sommarferie av det ikkje mest vanlege slaget.

Ein sommar på havet

Georg Nese frå Erfjord byta ut sol og sommar heime, med kjeledress og ullundertøy og sette ut på seglferd over Nordsjøen til Island.

To månader har han brukt på eventyret, og før helga segla han og Vega inn til trygg hamn i Erøy. Der blei han tatt imot av familien og nysteikt gjærbakst. Dei beste bollane han nokon gong har smaka, etter eiga utsegn.

DÅ HADDE 24-åringen lagt bak seg sitt livs eventyr, så langt, og besøkt både Shetland, Færøyane og Island. For det meste heilt aleine i båten, men på Island troppa kjærasten Renate opp. Ho skulle ta følgje resten av ferda, men slik blei det ikkje.

Artikkelen held fram under annonsen.

Til vanleg jobbar han som energimontør og linjebyggjar med å setja opp høgspent rundt om i heile landet. Elleve dagar på, ti dagar fri. Etter vidaregåande i Sauda og læretid på Suldal Elverk flytta han til Stavanger. Nå gjer han som så mange andre unge frå Erfjord, flyttar heim.

– EG HAR kjøpt huset til farmor på Erøy, så nå blir det oppussing og flytting. Det har aldri vore tvil om kor eg skal bu, og heldigvis har Renate, som kjem frå Klepp, lyst å flytta inn i fjorden, så snart ho er ferdig med å studera, ho òg, smiler han og lenar seg godt tilbake på dekksbenken. Etter to månader ombord er han ikkje gått lei, og fredag gjorde han båten klar igjen, denne gongen til Jøsenfjorden og festivalen der.

VEGA, oppkalla etter den femte sterkaste stjerna på himmelen, er frå slutten av 70-talet, 27 fot lang og 2,5 tonn tung. Dama tok han over frå foreldra sine for tre år sidan, og etter det har han ikkje hatt fritidsproblem. Han nikkar og hever augnebryna eit hakk.

– Det har vore mykje arbeid ja, men kjekt å sjå at alt har halde på turen. Eg hadde berre eitt problem og det var autopiloten som gjekk sund. Den fekk eg erstatta på Shetland, så det gjekk greitt.

Koltur ein øy utføre Torshavn på Færøyane.

SEGLAREN FRÅ ERØY er vant med å skru. Han har hatt både båtar, bilar og mopedar og trena seg på frå tidleg alder. Vega fekk installert både redningsflåte og AIS, ein transponder om bord som sender ut info om eigen identitet, fart og kurs til nærgåande skip via VHF-bandet og som tek imot tilsvarande informasjon frå skip i nærleiken. I tillegg er alle rom i båten utstyrt maksimalt med smarte lagringsrom til reservedelar og alt anna utstyr som trengst til langtur.

Georg Nese har ikkje store danseplassen ombord i Vega, men alt han treng er smart og godt gjennomtenkt plassert.

GEORG FORTEL at med to månaders permisjon frå jobb, har han teke seg god tid på turen og fått utforska øyane godt. Aller best likte han seg på Færøyane, landet i Nord-Atlanteren som består av 18 større og mindre øyar som er knytte saman med tunellar og ferjer. Både det barske landskapet og folket der sette gode minne. Mens han fortel dukkar onkel opp på brygga.

– Du må fortelja om kvalane og slaktinga du opplevde på Færøyane, oppmodar han og Georg er ikkje vanskeleg å be.

Solnedgang i Nordsjøen.

HEILT TILFELDIG kom han over slakt av 50 grindkval som var blitt jaga på land av lokale fiskarar. Kvart år blir nærare 1000 kval slakta på Færaøyane. Fangsten er ikkje-kommersiell og blir delt ut gratis til alle innbyggjarane. Den lokale sysselmannen overvakar slaktinga, og fangsten er strengt lovregulert.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Heile bygda møtte opp, alle fekk, og resten av kvalkjøtet blei frakta til andre bygder med lastebil. Eg fekk også tilbod om kjøt, men takka nei sidan eg køyrde leigebil, smiler han, tek opp mobilen og viser bilde frå hendinga.

GEORG BRUKTE ikkje mange dagane på ope hav mellom øyene, og han var heldig med vêret. Berre på returen kom han ut for eit par meter høge bølgjer eit lite strekk. Han forsikrar at han kjenner seg heilt trygg ombord i Vega og at han festar seg fast til båten med klatresele. Litt overraska er han over at det var så lite anna skipstrafikk å sjå på turen. Mellom Færøyane og Island oppdaga han ikkje ein einaste båt. Men i Nordsjøen på veg heim, dukka det opp ei gammal kjenning. Næraste nabo på Erøy, fiskebåten Bøen passerte eit stykke vekke.

I Nordsjøen er det inga mobildekning, men han fekk kontakta foreldra så snart han var i hamn.

– Dei synest nok det var litt lenge og langt eg drog, seier han og dreg på smilebandet.

I DEI ULIKE hamnene møtte han andre seglarar på eventyr, og det dekte det sosiale behovet. Spesielt ein båt med svenskar som følgde same rute som han, fekk han god kontakt med. Han leigde bil, farta rundt på øyane og gjekk på fjellturar. På havet fann han roen med fine naturopplevingar, delfinar og kvalar som heldt han med lag og mange rundar med kabal på mobilen.

På Island landa Renate med fly og planen var at ho skulle bli med på resten av eventyret. Georg smiler lurt og ristar litt på hovudet.

– Ho blei så sjøsjuk, så på Shetland blei ho sett av og tok fly heim igjen. Nå ønskjer ho at neste segltur skal gå til varmare og stillare farvatn. Det ligg an til å bli Frankrike, smiler seglaren frå Erøy.

Neste år blir ullundertøy og ti grader bytta ut med tur til sørlegare breiddegrader.

.