Ledig stilling: dagleg leiar i Suldalsposten

Me søkjer ein engasjert dagleg leiar som likar, og som får det til med folk. Det er ønskjeleg at du har kjennskap til og kunnskap om medieverda og dei utfordringane og moglegheitene som ligg i det digitale skiftet. Suldalsposten har i fleire år vore langt framme når det gjeld digital utvikling, både på redaksjonelt innhald og i marknadsavdelinga.

I dag kjem Suldalsposten ut ein gong i veka på papir, og me jobbar kontinuerleg med å styrkja  utviklinga av våre digitale kanalar, i form av nettavis, app og sosiale medium. Framover blir det viktig å halda oppe det digitale trykket, også i nye kanalar og på nye måtar.

I Suldalsposten jobbar det få, men dedikerte personar, både i redaksjonen og i avdelinga for marknad/design. Redaktøren vår leiar redaksjonen på ein trygg og framoverlent måte, dagleg leiar må ta same leiarrolle i marknadsavdelinga. Me treng å styrkja vår posisjon som ein attraktiv stad å visa igjen, samt å auka talet på abonnentar. Dette blir ei av dei viktigaste oppgåvene for vår nye daglege leiar.

I tillegg kjem arbeid med personale, HMS og andre administrative oppgåver.

Me brenn for avisa vår – me vil at du gjer det same!

Tenkjer du at dette kunne vera noko for deg…?

Då tek du snarast kontakt med styreleiar Endre Kvæstad på 406 28 020/ Endre.Kvaestad@gmail.com, så tek me det derfrå.

Søknadsfrist: 07.02.2024

 

Er du vår nye journalist?

Er du samfunnsengasjert, glad i nyheiter og ordskifte, og likar du å formidla i ord og bilde? Då kan du vera den me leitar etter.

Me treng ein ny journalist på laget i Suldalsposten og har ledig stilling i 100 prosent frå snarast. Du tenkjer kanskje at du må vera utdanna journalist for å jobba i ein redaksjon? Det stemmer ikkje.

Me kan bruka deg som er vaken, som gjenkjenner ei nyheit når du ser den, som får det til med folk og som likar å ha det litt travelt på jobb. Du må kunna skriva på nynorsk, og du må lika digitale flater.

Førarkort er nødvendig, og jobben inneber noko jobbing på kveld og helg.

Tenkjer du nå at du ikkje leverer på alt dette? Tenk som mannfolk og søk likevel.

Me kan tilby den rette ein fantastisk og variert jobb, der ingen dag er lik, i eit lokalsamfunn der folk har eit sterkt og nært forhold til avisa si.

Har du spørsmål, er du hjarteleg velkommen til å ta kontakt med redaktør Esther Moe,
mobil 970 51 122.

Send søknad innan 24.01.2024 til esther@suldalsposten.no