Dersom fleire klarer seg i lengre tid, så gjer det at handteringa av ei eventuell krise vil gå mykje lettare, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

Regjeringa skjerpar beredskapskrava: Må klara oss sjølve i sju dagar

Nå bør folk klara seg sjølv i ei heil veke i tilfelle krise, er rådet frå styresmaktene. Det er meir enn dobbelt så lenge som tidlegare tilrådd.

– Det er viktig at flest mogleg klarer seg sjølv ei god stund fordi styresmaktene må kunne hjelpa dei som ikkje gjer det, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til Nettavisen.

Konto i fleire bankar

Blant tilrådingane frå styresmaktene er mat med lang haldbarheit, vatn, radio og førstehjelpsutstyr.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Viss fleire klarer seg i lengre tid, så gjer det at handteringa av ei eventuell krise vil gå mykje lettare.

Eit anna råd er å ha konto i fleire bankar.

– Det kan oppstå ein situasjon der éin bank blir ramma av eit cyberangrep, slik at ein ikkje får ut pengane sine. Då kan det vera god beredskap å ha pengar på konto i fleire bankar. Av same grunn er det lurt å ha tilgang på kontantar.

(©NPK)