Meir enn kvar femte nordmann unngjekk nyheitene i fjor. Det kan vera lurt å avgrensa tida ein bruker på nyheitene om det går ut over mental helse, seier psykolog. Illustrasjonsfoto: Emilie Holtet / NTB / NPK

Stadig fleire unngår å sjekka nyheitene: – Blir for mykje grusamt

Det er 23 prosent av oss som unngår nyheiter aktivt, går det fram av ei undersøking frå Universitetet i Bergen og Fritt Ord. – For mykje som er forferdeleg, seier unge.

Det er særleg eitt tema som går igjen: krigen i Ukraina. Av dei nordmennene som unngjekk nyheitene i fjor, svarar 47 prosent at dei spesifikt unngjekk nyheiter om krigen mellom Russland og Ukraina.

Avgrensing kan vera løysinga

– Det blir for mykje grusamt. Det har vore mykje om krig. Først med Ukraina-krigen, og nå i Gaza, så det blir for mykje, seier 20 år gamle Rakel Nora Nilsen til NRK.

Artikkelen held fram under annonsen.

Klara Øverland, førsteamanuensis og psykologspesialist ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest, meiner det er ei god løysing å avgrensa tida ein brukar på nyheitene, dersom ein kjenner at ein tek skade av dei.

– Om ein vert eksponert for kraftige, nære og dramatiske inntrykk heile tida, kan ein bli ganske utsliten, seier Øverland og legg til at ein rett og slett kan få dårlegare livskvalitet om ein heile tida tek innover seg det forferdelege som skjer i verda.

Hjelpeløyse og utmatting

Psykologen forklarar at kjenneteikn på at nyheitene begynner å gå utover den mentale helsa typisk er søvnproblem, problem med å ete, kjensler av uro, rastløyse og mangel på kontroll. Ein kan også kjenne på hjelpeløyse og utmatting.

– Dersom du kjenner at nyheitene begynner å gå ut over kvardagen din, så kan det vere lurt å ta pause, snakke med nokon eller oppsøkje hjelp hos lege eller psykolog, tilrår Øverland.

(©NPK)